Wojciech Bergier adwokat

Wojciech Bergier

Adwokat

  • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • W latach 2008-12 pełnił funkcję konsula ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles.

  • Zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego prawa karnego, przestępczości gospodarczej.

  • Biegle włada językiem angielskim.

Skip to content