Klauzula informacyjna

  1. Współadministratorem danych osobowych jest Magdalena Czerwień – Durkalec, prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków, NIP: 677-224-54-72 oraz Maria Skotnicka, prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków, NIP: 676-233-12-53 („Czerwień Skotnicka Adwokaci”).
  2. Czerwień Skotnicka Adwokaci przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, wykonania nałożonych obowiązków przepisami prawa, dochodzenia roszczeń oraz w celu nawiązania współpracy.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1. lit. b oraz lit. c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) tj. przesłanka z umowy oraz działań niezbędnych do jej wykonania jaki w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego nałożonego na Czerwień Skotnicka Adwokaci danych osobowych oraz uzasadnionego interesu, tj. wykonania świadczeń oraz nawiązania współpracy
  4. Czerwień Skotnicka Adwokaci gromadzi dane bezpośrednio od osób, których dane przetwarza lub od klientów w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy. Dane osobowe gromadzone w celu nawiązaniu współpracy gromadzone są wyłącznie z legalnych źródeł, gdzie dane zostały dobrowolnie udostępnione w celach biznesowych.
  5. Czerwień Skotnicka Adwokaci przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, okres trwania umowy, i w terminie po jej zakończeniu wynikającym z przepisów prawa jak i okres niezbędny do ochrony praw i dochodzenia roszczeń (okres przedawnienia).Dane osobowe przetwarzanie w celu nawiązania współpracy są usuwane po roku w razie braku innych podstaw przetwarzania.
  6. Celem świadczenia usług prawniczych Czerwień Skotnicka Adwokaci udostępnia dane swoim pracownikom, osobom współpracującym, w tym aplikantom adwokackim przy zachowaniu ochrony poufności, w szczególności wynikającej z tajemnicy adwokackiej oraz wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
  7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem art. 16a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, a nadto prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Cookies

Dla poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki, dzięki czemu nie będą one zbierane w powyższych celach.

Skip to content