Klauzula informacyjna

  1. Współadministratorem danych osobowych jest Magdalena Czerwień – Durkalec, prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków, NIP: 677-224-54-72 oraz Maria Skotnicka, prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków, NIP: 676-233-12-53 („Czerwień Skotnicka Adwokaci”).
  2. Czerwień Skotnicka Adwokaci przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług prawniczych, w szczególności są to dane osobowe klientów, strony przeciwnej, pełnomocników, dane świadków.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1. lit. b oraz lit. c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) tj. przesłanka z umowy oraz działań niezbędnych do jej wykonania jaki w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego nałożonego na Czerwień Skotnicka Adwokaci danych osobowych.
  4. Czerwień Skotnicka Adwokaci przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, okres trwania umowy, i w terminie po jej zakończeniu wynikającym z przepisów prawa jak i okres niezbędny do ochrony praw i dochodzenia roszczeń (okres przedawnienia).
  5. Celem świadczenia usług prawniczych Czerwień Skotnicka Adwokaci udostępnia dane swoim pracownikom, osobom współpracującym, w tym aplikantom adwokackim przy zachowaniu ochrony poufności, w szczególności wynikającej z tajemnicy adwokackiej oraz wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
  6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem art. 16a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, a nadto prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Cookies

Dla poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki, dzięki czemu nie będą one zbierane w powyższych celach.

Skip to content