Maria Skotnicka adwokat

Maria Skotnicka

Adwokat

  • Specjalizuje się w sporach sądowych w ramach spraw cywilnych i karnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych i prawa medycznego.
  • Na stałe współpracuje z podmiotami branży medycznej oraz elektroenergetycznej.
  • Pełni funkcję Inspektora ochrony danych.
  • Świadczy pomoc prawną w sprawach nieletnich i reprezentuje klientów w toku postępowań z zakresu międzynarodowego prawa karnego – w sprawach o ekstradycję oraz w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).
  • Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując w 2017 roku tytuł adwokata. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie ze specjalizacją Służba Zagraniczna.
  • Jest organizatorem i współorganizatorem warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych, prowadząc na stałe szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.
  • Posiada doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z cenionymi krakowskimi kancelariami adwokackimi.
  • Włada biegle językiem angielskim.
Skip to content