Jakub Skowronek adwokat

Jakub Skowronek

Adwokat

  • Specjalizuje się w sprawach karnych, w tym o przestępstwa gospodarcze i karnoskarbowe.
  • W ramach prowadzonej praktyki świadczy usługi na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak i w postępowaniach sądowych i wykonawczych związanych z wykonaniem kary, odroczeniem wykonania kary, udzieleniem przerwy w karze, wstrzymaniem wykonania kary, dozorem elektronicznym, warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary.
  • Ponadto świadczy usługi w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, w tym postępowaniu ekstradycyjnym oraz z zakresu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).
  • W zakresie prawa medycznego zajmuje się reprezentacją sądową lekarzy w postępowaniach karnych i cywilnych w tym przed sądem lekarskim.
  • Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z cenionymi przedstawicielami palestry, notariuszami oraz placówkami medycznymi.
Skip to content