czerwien skotnicka adwokaci logo

Czerwień Skotnicka Adwokaci to zespół indywidualnych Kancelarii Adwokackich, który łączy specjalistów z wielu dziedzin prawa. Jesteśmy nowoczesną Kancelarią z tradycjami. Współpracujemy ze znanymi i doświadczonymi adwokatami. Prowadzimy działalność w oparciu o nowe rozwiązania, współpracując z inkubatorami technologicznymi. Szukamy rozwiązań dla naszych klientów zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i skutecznie reprezentujemy ich w sądzie. Oferta naszej Kancelarii jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Nasi Adwokaci wyspecjalizowani są w wielu dziedzinach prawa, dzięki czemu możemy świadczyć na rzecz naszych Klientów kompleksową pomoc prawną.

krakow widok na rynek główny

SPECJALIZACJE

Ochrona danych osobowych – RODO

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych z zakresu danych osobowych, poprzez wdrażanie zasad (RODO),  w postepowaniach sądowych i  reprezentacji Klientów przed UODO.

Pełnimy funkcje inspektora ochrony danych osobowych lub doradzamy w zakresie bieżącej obsługi.

Nasze doświadczenie skupia się przede wszystkim na branży medycznej, HR i IT.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec  |  Maria Skotnicka  |  Jakub Skowronek

Doradztwo dla Firm i Startupów

Wspieramy i doradzamy w bieżącej działalności gospodarczej zarówno jednoosobowe działalności jak i spółki na etapie powstawania działalności, w trakcie trwania oraz na etapie likwidacji / upadłości.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec

Prowadzenie sporów

Prowadzimy postepowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Specjalizujemy się w sprawach o zapłatę, odszkodowania, w szczególności odszkodowania z tytułu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy spadkowe, o zasiedzenie, rodzinne, podział majątku.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec  |  Maria Skotnicka  |  Wojciech Czerwień

Nieruchomości

Specjalizujemy się w postepowaniach sądowych zmierzających do odzyskania nieruchomości, do ich zasiedzenia, jak również we wszelkich sprawach związanych z ustanowieniem służebności, podziałem, rozgraniczeniem.

Doradzamy w zakresie umów deweloperskich oraz w ramach procesów inwestycyjnych. Prowadzimy sprawy wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec  |  Wojciech Czerwień

Międzynarodowe prawo karne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach z zakresu międzynarodowego prawa karnego: o ekstradycję oraz w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Świadczymy pomoc prawną pokrzywdzonym w sytuacjach, gdy przestępstwo popełniono poza granicami Polski.

 

Adwokaci:  Maria Skotnicka  |  Wojciech Bergier  |  Jakub Skowronek

Prawo karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego, w tym o przestępstwa gospodarcze i karnoskarbowe. Nasi adwokaci świadczą pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, w postępowaniu sądowym i na etapie wykonawczym przed sądem penitencjarnym, występując, jako obrońcy oraz pełnomocnicy pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

 

Adwokaci:  Maria Skotnicka  |  Wojciech Bergier  |  Jakub Skowronek

Prawo rodzinne

W ramach naszej praktyki prowadzimy sprawy o rozwód, o alimenty, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące pieczy na dziećmi jak również reprezentujemy nieletnich w postępowaniach przed sądem rodzinnym.

 

Adwokaci:  Maria Skotnicka  |  Wojciech Czerwień

Prawo pracy

Doradzamy w zakresie obsługi działu Kadr/ HR, opracowujemy regulaminy i wewnętrzne akty prawne.

Prowadzimy postepowania sądowe z zakresu ochrony roszczeń pracownika jak i pracodawcy przed sądem pracy.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec

Prawo medyczne

Prowadzimy bieżącą obsługę podmiotów leczniczych w zakresie roszczeń pacjentów, postępowań sądowych o błędy medyczne. Opracowujemy dokumentację i opinie w ramach stałej obsługi podmiotów leczniczych, w szczególności SP ZOZ i przychodni. Występujemy przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Adwokaci:  Magdalena Czerwień-Durkalec  |  Maria Skotnicka  |   Jakub Skowronek

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi

Oferujemy reprezentację osób wykonujących wolne zawody w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną przed Izbowymi Sądami Dyscyplinarnymi (lekarskimi, adwokackimi, radcowskimi i innymi zawodowymi) oraz przed organami państwowymi.

 

Adwokaci:  Wojciech Bergier  |  Jakub Skowronek

KONTAKT

Czerwień Skotnicka Adwokaci

Imperial Buissnes Center
ul. Wadowicka 7
30-363 Kraków

Skip to content