loader image

Cookies

Dla poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki, dzięki czemu nie będą one zbierane w powyższych celach.

Klauzula Informacyjna

Celem poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych prosimy zapoznać się z informacjami poniżej:

 

Współadministratorem danych osobowych jest Magdalena Czerwień – Durkalec prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Przy Rondzie 53, 31-547 Kraków, NIP: 677-224-54-72, biuro ul. ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków oraz Maria Skotnicka prowadząca działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków, NIP: 676-233-12-53. („Czerwień Skotnicka Adwokaci”).

 

Czerwień Skotnicka Adwokaci przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług prawniczych, w szczególności są to dane osobowe klientów, strony przeciwnej, dane świadków.

 

Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej jest świadczenie usług prawniczych oraz podjęcie czynności związanych z ich nawiązaniem, w szczególności udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1. lit. b oraz lit. c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) tj. przesłanka z umowy oraz działań niezbędnych do jej wykonania jaki w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego nałożonego na Czerwień Skotnicka Adwokaci danych osobowych.

 

Czerwień Skotnicka Adwokaci przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, okres trwania umowy, i w terminie po jej zakończeniu wynikającym z przepisów prawa jak i okres niezbędny do ochrony praw i dochodzenia roszczeń (okres przedawnienia).

 

Celem świadczenia usług prawniczych Czerwień Skotnicka Adwokaciudostępnia dane swoim pracownikom, osobom współpracującym, w tym aplikantom adwokackim przy zachowaniu ochrony poufności, w szczególności wynikającej z tajemnicy adwokackiej oraz wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

 

Do realizacji wskazanych celów przetwarzania Czerwień SkotnickaAdwokaci korzysta certyfikowanych programów komputerowych dedykowanych do obsługi Kancelarii oraz z podmiotu świadczącego usługi księgowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych godnych z art. 28  RODO.

 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem art. 16a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, a nadto prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.